LT Matějovec 2008 „Nová země“

Základní informace

Termín tábora:  2.-23.8.2008

Vedoucí tábora: Honza „Matouš“ Knobloch

Programový vedoucí: Tomáš „Stoupa“ Novotný

Kuchař: Zdenička Ouředníčková

Zdravotník: Petr „Padík“ Ouředníček

Družinkové pokřiky

Kormorán

Kormorán je naší lodí, všech známých moří pán.

Svou štíhlou přídí vlny boří, směr k vítězství je nám dán!

Tajfun

Nazýváme vládce moří, brázdí vlny západu,

se tajfun do hlubin noří, hledat novou záhadu.

Žralok

Žralok se po vlnách nese,

s ostatníma nesnese se.

Perla

Perla nikdy neshoří,

všechny lodě pokoří.

Diplomy

Nová-země-diplomy-744x1024

Táborový deník

Den první – sobota 2.8.

Po roce se opět vydáváme na tábor. I když trochu na jiné místo – našim novým tábořištěm se stalo místo ve vesničce Matějovec.

Z Brna jsme vyjeli vlakem směr Jihlava. V Kostelci nás vlak vysadil a my přestoupili na vlak jedoucí do Dolního Bolíkova, kde jsme vystoupili. Dlouhá cesta nás neodradila a my se těšili na nový tábor. Po zhruba dvou hodinách jsme se všichni dočkali – tábor už na nás čekal a spolu s ním Padík, Zdenička, Ondra, Pepís, Karas a mnoho dalších, kteří přijeli dříve a začali stavět tábor.

Děti se trochu rozkoukaly a poté se rozdělily do dvojic a ubytovali se. Po zabydlení a prohlídce tábora se šlo na krátkou procházku, aby jsme všichni věděli, kam budeme chodit na rozcvičku, pro vodu apod. Po večeři a konečných úpravách stanů všichni unaveni zalehli do svých spacáků.

Den druhý – neděle 3.8.

Čeká nás první táborový den. I když je neděle, proběhla ranní rozcvička, abychom se trochu dostali do režimu. Po rozcvičce následovalo tradiční bodování a nástup. Zdenička připravila snídani a po snídani proběhla hygiena. Při nástupu se děti rozdělily do družin a družinky poté pracovaly při dopoledním programu – stavbu stanů vedení, latrýny, stanu na nářadí. dostavba tábora. Po práci následovalo zasloužené koupání v Hlaďáku, oběd a poslední klid. Odpoledne se skupinky prostřídaly. Někteří dodělávali tábor, jiní poklízeli, dělali rajóny apod. Také se připravoval večerní táborový oheň, zahajovací. Po večeři a nástupu se všichni odebrali k Taklavakanu, kde Kari jako „ohňoman“ zahájila oheň. Před půlnocí se na kytaru zahrálo Ho, ho watanay… a unaveni jsme šli spát.

 • Vedoucí dne: Karas
 • Služba: Kariovci (Tajfun)
 • Vítězný pokřik: Štěpánkovci (Kormorán)

Dnes již jsme dostavěli tábor, však nad lesy také vyletěl fábor. Brzy ho už zahájíme, tím, že oheň zapálíme.

Den třetí – pondělí 4.8.

Zahajujeme první táborový týden, a jak jinak, než rozcvičkou 😉 Poté bodování, nástup a snídaně. Po snídani proběhla poslední dodělávka tábora – stavba marodky, úpravy stanů a výroba poliček i podlážek. Po obědě Pepís s děckama zahrála evoluci, mrkanou a ostatní vedoucí připravili první etapovku pro děti – Hru o jména. Děti měly za úkol sbalit batoh, přesněji poskládat puzzle – správně sbalený batoh. Poté se odebraly na běh s kládou a odsud ukotvit loď, podle které získaly jméno družinky. Děti si vybraly tyto názvy: Tajfun, Kormorán, Žralok a Perla. Po této hře následovaly rojnice a dále výroba oddílových vlajek, které si družinky ušily z látek. Výroba pokračovala i po večeři. Nakonec naše kapela (Pepís – kytara, Stoupa – mandolína, Vlk – housle + doprovodné nástroje) zahrála pár písniček a s večerkou se šlo spát.

 • Vedoucí dne: Kýbl
 • Služba: Tchýňovci (Žraloci)
 • Vítězný pokřik: Kariovci (Tajfun)

Práce, vlajky, hry a latrýny, vedení prostě vymýšlí kraviny.

Den čtvrtý – úterý 5.8.

A máme tu další táborový den, který nezačíná jinak, než rozcvičkou a nástupem. Po nástupu snídaně a po snídani dopolední program – uklízelo se tábořiště (podsady, podlážky) a proběhla malá změna v osazení stanů, Tchýňa a Dan si prohodili spolubydlící. Po úklidu jsme se rozhodli prozkoumat okolí.

Procházka se protáhla až do dvou hodin odpoledne. Jakmile jsme se vrátili, pokračoval oběd a polední klid. Po obědě následoval odpolední program – dodělávání družinkových vlajek. Aby se děti zabavily, hned poté jsme vyhlásili hru Vlajka.

Hrálo se na louce před jídelnou a byla to veliká zábava. Dokonce některé hra zaujala natolik, že se jim nechtělo na večeři. Po večeři jsme se odebrali na kopec k lesu za tábor, odkud je krásný výhled. Společně jsme si prohlídli noční oblohu a pozorovali souhvězdí. V doprovodu hvězdiček zpět do tábora do spacáků…

 • Vedoucí dne: Stoupa
 • Služba: Kormorán
 • Vítězný pokřik: Žralok

Vlajky, body, vteřiny, zuby vydrží jen setiny.

Den pátý – středa 6.8.

Dnes je docela naplněný program. Po snídani si jednotlivé družiny rozebrali vedoucí a proběhly disciplíny – zdravověda, uzly, přírodověda a šifry. Hned poté trojboj (nebo spíše dvojboj?) , nosila se kláda a řezalo se na čas. Každá dvojice to zvládla po svém… Po obědě proběhla druhá etapová hra – Plavba na ostrov.

Děti ve dvojicích se plavily na člunu po dané dráze. Vůbec jsme netušili, že to některým půjde docela obtížně. Ale nakonec všichni dopluli šťastně do cíle a objevili ostrov, tedy Novou zemi. Po návratu do tábora se opět na louce u jídelny zahrála hra, tentokrát bojovka. Jednotlivé družinky se vzájemně stříleli koulema, a tak to některé pěkně bolelo! Večer se děti vypravily na menší vycházku po okolí tábora, ta byla spojena s mapováním. Návrat zpět proběhl až za tmy, a tak ti méně ospalí zvládli ještě dobrovolná zpěv v jídelně a ti unavení šli spát.

 • Vedoucí dne: Pepís
 • Služba: Perla
 • Vítězný pokřik: Kormorán

Loď a voda pobila se, na ostrov však dostala se.

Den šestý – čtvrtek 7.8.

A další den před námi! Po rozcvičce, bodování a snídani bylo nutno nárokovat výpravu. Proto všichni vzali ešusy a vydali se sbírat borůvky. S modrýma rukama se o dvě hodiny později vrátili do tábora. Vedoucí tedy děti nahnali do rybníka, aby se trochu vykoupali a očistili. Po koupání si děti dokreslily mapy a přišel ten očekávaný oběd – knedlíky s borůvkami. Odpolední klid jako vždy proběhl velmi rychle a s ním přišla akce „D“ (dřevo). Tahal se soutěžní had a dělaly se zásoby dřeva. Celé odpoledne uteklo jako voda, takže rychle do rybníka a na večerní program. Po večeři si Padík a Matouš vzali na starost učení Morseovy abecedy. Po skončení byly děti seznámeny s pravidly etapové hry s postupem po ostrově. Pepís s Vlkem ještě zahráli několik písniček na dobrou noc a byla tu zase večerka.

 • Vedoucí dne: Padík
 • Služba: Tajfun
 • Vítězný pokřik: Žralok

Borůvková šťáva je lepší než káva.

Den sedmý – pátek 8.8.

Ráno jsme se vzbudili do docela chladného dne. Po rozcvičce, bodování a nástupu následovala snídaně a po snídani dopolední program. Hlavním bodem byla příprava Táborového ohně. Kluci si vzali na starost dřevo, holky celkovou úpravu. Dnešní oheň se bude konat v tábořišti, proto bylo potřeba vykopat a vytvořit ohniště, lavičky a samozřejmě oheň samotný. Po obědě následovala další etapová hra – Záchrana zraněného člena. Úkolem družinek bylo sestavit nosítka a přepravit člena do tábora. Všem se to nakonec povedlo, i když občas se ztrátami (např. Štěpka zapadla do bahna). Po hře jsme chvíli s dětmi šifrovali a učili je morseovku. Po večeři začaly přípravy na oheň, děti trénovaly scénky. Večer přijela Kikina s Ádou a byly tu s námi až do pondělí. Zapálil se Táborový oheň a dlouho do noci se zpívalo, hrálo, povídalo,…

 • Vedoucí dne: Hanka
 • Služba: Žralok
 • Vítězný pokřik: Kormorán

Já vám povím zajisté, že vedení jsou sadisté! Ať si zkusí na vlastní kůži, aspoň nám ukáží, co všechno zmůží.

Den osmý – sobota 9.8.

Dnešní ráno bylo poměrně chladné. Po rozcvičce jsme se sbalili na odebrali směr Stálkov pozdravit starou zemi. Po cestě nás chytil veliký déšť, ale všichni jsme to zvládli a v pořádku přečkali. Okolo Rákosníku jsme prošli až do tábora, kde jsme pozdravili Dřevaře a prohlédli si tábořiště. Nazpátek nás cesta zavedla přes Peníkov, kde si děti prohlédly vodní pilu a model sluneční soustavy na zdejším statku. Do Matějovce jsme proto přišli asi kolem čtvrté hodiny. Vyhladovělí jsme dostali oběd a pak si odpočali v „poledním“ klidu. K večeru začaly přijíždět děti (Vrabčák, Anička, Šárka). Ubytovali se a hned se zapojili do herního zápasení. Po večeři a nástupu jsme se shromáždili v jídelně, kde Pepís zahrála na kytaru, Stoupa na mandolínu a děti se naučily pár nových písniček. Po hudebním večeru do spacáků!

 • Vedoucí dne: Kikina
 • Služba: Kormorán
 • Vítězný pokřik: Tajfun

Dřevaři a pila, to je ale síla!

Den devátý – neděle 10.8.

Je neděle, a to znamená, že je tradiční sanitární den. Ráno budíček v osm, letecký den a snídaně. Po snídani se děti rozdělily na skupiny a každá se pustila do jiného úkolu. Pralo se prádlo, holky se koupaly, kluci pomáhali se dřevem a vodou. Sanitární den se potáhne až do odpoledne, aby se všichni prostřídali. Před obědem Stoupa s dětmi zahrál na hřišti hru Kámen, nůžky, papír a Na třetího. Po oběde byla chvíle pro polední klid. Vedoucí zatím připravili hru Motýly. Odpoledne se tedy děti vydaly na lov… Hra vzala zhruba hodinu a všichni se dostatečně vyřádili. Po skončení jsme se šli opláchnout do rybníka. Večer po nástupu a večeři se všichni sešli v jídelně a s Pepís si chvíli zazpívali. Poté následovala večerní etapová hra – Sběr lumenek. Každá družinka měla za úkol speciálním sběračem (kláda s baterkou) nasbírat 60 plodů – lumenek, které svítí pouze v noci. Každá družinka snadno zvládla úkol, a proto hned poté mohla jít spát.

 • Vedoucí dne: Stoupa
 • Služba: Perla
 • Vítězný pokřik: Žralok

Motýly, motýly všude jsou, se Stoupou se všichni nesnesou.

Den desátý – pondělí 11.8.

Hurá do dalšího týdne! Budíček, rozcvička a bodování už nás nepřekvapí, ale na snídani jsme zvědaví – včera odjela Zdenička, a tak jsme tu zůstali sami. Ale naštěstí přijela Bára, která přivezla výbornou pomazánku, a tak jsme si pochutnali. Po snídani se děti připravily na výpravu. Cesta byla dlouhá, šlo se směr Landštejn, u Pstruhovce koupání a poté zpět do tábora. Cestou přes Rožnov jsme se zastavili podívat na Bizoní ranč. Do tábora jsme se vrátili kolem třetí. Proběhl oběd a polední klid. Odpoledne se konal turnaj v přehazce. Družinky mezi sebou zápasily o vítězství. Nakonec vyhrála družinka Kormoránů. Turnaj se protáhl až do večera. Mezitím někteří zahráli ještě drobné hry nebo vysbírávali lumenky. Po nástupu a po večeři Pepís a Stoupa naladili nástroje a děti si zazpívali několik písniček před spaním.

 • Vedoucí dne: Pepís
 • Služba: Tajfun
 • Vítězný pokřik: Kormorán

Mňam, mňam, travička, pro našeho Karlíčka.

Den jedenáctý – úterý 12.8.

Ráno jsme se vzbudili do hezkého dne. Proběhla rozcvička, nástup, rajóny a snídaně. Po snídani si děti sbalily batůžky a s Padíkem, Matoušem, Stoupou a Bárou se vydaly směr Radíkov. Po cestě byl jasný úkol – nasbírat borůvky. Návrat do tábora se tedy protáhl do pozdního odpoledne. Pepís mezitím s Karlem připravila česnečku a těstoviny, takže si děti po návratu velmi pochutnali. Po poledním klidu se zahrála vlajka a hned poté další etapová hra – útěk před opicemi. Všichni jsme se tedy přesunuli k rybníku, kde jsme si zahráli hru a posléze i vykoupali. Po návratu do tábora se konal nástup a rozdávala se pošta. Po večeři byl zpěv. Děti se naučily několik písniček. Po zpěvu byla večerka.

 • Vedoucí dne: Padík
 • Služba: Žralok
 • Vítězný pokřik: Tajfun

Domorodé opice bojíme se nejvíce, zachrání nás převozník, řekneme mu velký dík

 • Společný pokřik:

Bluebery, borůvky, čučorietky, už nikdy nechceme sbírat ty zmetky!

Den dvanáctý – středa 13.8.

Dnes je docela hezké počasí. Ráno jako vždy rozcvička, bodování a snídaně. Dopoledne je jasný program, další etapová hra – konstrukční. Družinky mají za úkol sestrojit tzv. Plašič opic, aby mohly přejít přes území divokých opů. Plašič musí být buď pohyblivý, anebo musí vydávat zvuky. Mezitím, co děti stavěly plašič, vedení připravovalo Fiňák, aby si děti vyzkušeli bobříka mrštnosti. Po obědě následoval polední klid a poté ještě dokončování konstrukcí. Odpoledne se na louce u jídelny plašiče vyzkoušely v závodě na čas a na výdrž. Nejlépe dopadla skupinka Kormorádů, která sestrojila plašič pohyblivý i vydávající zvuk. Nejkrásněji vypadal plašič Tajfunu, ale bohužel konstrukce z mechu nebyla pojízdná. Večer přišel na řadu nástup a po večeři jsme se seskupili v jídelně. Mezitím se jednotlivci vydávali na stezku odvahy, která vedla až k Rožnovské studánce. Postupně tak všichni složili bobříka odvahy. A jakmile jej splnili, byla večerka.

 • Vedoucí dne: Bára
 • Služba: Kormorán
 • Vítězný pokřik: Žralok

Matouš to je opice, sluší mu to nejvíce.

Den třináctý – čtvrtek 14.8.

Máme tu další den. Dnes docela náročný. Na programu je celodenní safari, které začínáme po rozcvičce, bodování, nástupu a snídani. Vedoucí v táboře „zbudovali“ banku, směnárnu, sallon a basu (vězení). Děti se mezitím rozdělily na dvě skupinky – na lovce a bandity. Tyto dvě skupinky lovily zvířata celý den. Za získané peníze si pak mohli zakoupit v sallonu dobroty, které nakoupila nebo navařila Zdenička (ovoce, tvarohové knedlíky, kukuřice, sladkosti, oplatky, džusy,…). Safari mělo velký úspěch, děti si jej pořádně užili. Před večeří se konala ještě dražba posledních dobrot. Mezitím přijel Karas, který s námi zůstal do soboty. Po večeři Pepís chvíli zahrála na kytaru, ale po náročném dni si šly děti lehnout. V jedenáct hodin se přihnala prudká bouře, a ta trvala až do dalšího dne.

 • Vedoucí dne: Hanka
 • Služba: Perla
 • Vítězný pokřik: Žralok

Bacha! Ranger, letí koule! Přímý zásah, zbyde boule!

Den čtrnáctý – pátek 15.8.

Ráno jsme se probudili do chladnějšího dne, a to díky bouřce, která byla v noci. Ovšem na rozcvičku nás vedení nahnalo. Útěchou byl alespoň trochu teplý rybník. Po rozcvičce bodování, nástup a snídaně. Dopoledním programem byla dnes příprava ohně. Chystali jsme dřevo, šáší, kruh,… Po obědě děti dostaly za úkol nacvičit si scénky k Táborovému ohni. Přípravu však překazil déšť, proto si chvíli děti odpočaly ve stanech. Po odpočinku se zahrála další etapová hra – chytání rybiček. V lese byly rozmístěny ryby, které musely děti musely nachytat vlastnoručně vyrobenými vidlicemi. Poté se rybky sečetly a podle počtu nalovených ryb pak si děti vybraly další recepty. Jednotlivé družinky měly podle receptů uvařit jídlo. Tajfun vyhrál s palačinkami, Kormorán měl ovesnou kaši, Žralok vaječnou omeletu a Perla topinky. Vaření se protáhlo až do večera, v dešti rychle proběhl nástup (kde zastoupil Padík Matouše, protože on onemocněl) a večeře. Po večeři měl být oheň, ale z důvodu deště jsme si zazpívali a zahráli scénky v jídelně. Na kytaru se hrálo až do rána…

 • Vedoucí dne: Stoupa
 • Služba: Tajfun
 • Vítězný pokřik: Tajun

Dneska čínský kobylky, byly jako rozinky.

Den patnáctý – sobota 16.8.

Po propršené noci je pořádná zima. Budíček v osm hodin, rozcvička v táboře vedená Padíkem. Po snídani jsme strávili dopolední program v jídelně. Chvíli se šifrovalo, vedoucí si vyrobili svoji táborovou vlajku, ale nejlepší dopolední zábavou byla hra Kufr. Družinky mezi sebou soutěžily v disciplínách pantomima, popis, doplň rčení a hádej obrázek. Nejšikovnější byly holky z družinky Kormorán. Všichni si pak zaslouženě dali oběd a odpočívali si v poledním klidu. Dopoledne se počasí trochu vylepšilo, proto se děti nachystaly na procházku. Cílem byl Kaproun. Tam si děti užili nákup cukrovinek a dobrot v místní hospůdce, občerstvily se horkým čajem a vracely se spokojeni zpět do tábora. Po nástupu přišla očekávaná večeře a po večeři jsme rozhodli jít si pořádně odpočinout, proti se šlo spát.

 • Vedoucí dne: Pepís
 • Služba: Žralok
 • Vítězný pokřik: Žralok

Cesta byla záhul, dvacet čajů na stůl.

Den šestnáctý – neděle 17.8.

Máme tu konec dalšího týdne. Po budíčku a ranní hygieně jsme se nasnídali a po snídani začal sanitární den. Holky s Denčou se koupaly a praly prádlo, kluci z družinky Žralok chystali dřevo a pomáhali Pepís v kuchyni. Perla s Kýblem a Padíkem chystala Táborový oheň. Dopolední program se protáhl až do odpoledne. Po obědě následoval polední klid a příprava scének. Odpoledne Stoupa s Bárou připravili další etapovou hru – Hledání hesla. Úkolem družinek bylo objevit podle zpráv heslo, které musely děti objevit pomocí plamene (heslo bylo napsáno tajným inkoustem z okurkového láku). Po skončení Stoupa zhodnotil hru a jednotlivé družinky opět poskočily na ostrově. Po večeři přijel Kolman s basou a zapálili jsme slavnostní oheň. Kytary zahrály krásné písničky a po zahraných scénkách jsme zahnali děti na kutě.

 • Vedoucí dne: Padík
 • Služba: Kormorán
 • Vítězný pokřik: Žralok

Mléko nám tu lávu škvaří, bude oheň, tak ať hoří!

Den sedmnáctý – pondělí 18.8.

Dnes jsme vstávali v osm hodin. Proběhla rozcvička, bodování, nástup a snídaně. Po snídani služba připravila svačinky a celý tábor vyrazil na výpravu. Našim cílem bylo město Nová Bystřice. Pěšky jsme pochodovali do Kaprouna, kde na nás čekala úzkokolejka a ta nás zavezla do Bystřice. V Bystřici jsme si prohlédli náměstí a dali si rozchod, aby si děti nakoupili nějaké dobroty. Poté jsme pokračovali zpět do tábora. Skupinka A, kterou vedl Padík, šla pěšky přes Klášter, skupinka B se Zdeničkou a Pepís, se vydala k rybníku Osika. Tam následovalo koupání a po koupání parním vláčkem zpátky do Kaprouna. Po cestě do tábora se zahráli Olagalové. Večer po nástupu jsme se navečeřeli a po únavném dni šli spát.

 • Vedoucí dne: Kýbl
 • Služba: Perla
 • Vítězný pokřik: Žralok

Jedem vláčkem do Bystřice, nakupujem trochu více.

Den osmnáctý – úterý 19.8.

Ráno krásně svítilo sluníčko, hned byla mnohem lepší a milejší rozcvička. Poté bodování, nástup a snídaně. Hned po snídani se rozdělily děti do družinek a šly si na území „Drsné planiny“ postavit chýše, ve kterých budou v pátek nocovat. Stavba zabrala celé dopoledne. Po obědě následoval polední klid a poté polední program, kterým byla olympiáda. Jednotlivci soutěžili ve sportovních disciplínách, kterými letos byly: skok do dálky, hod špalkem, běh, plavání, průchod opičí dráhou a střelba papírovými koulemi. Nejlepší sportovci, kterými se stali Eliška, Isa, Tchýňa, Blaster, Granko, Kari poté byli odměněni diplomy. Olympiáda skončila až večer, následoval nástup a večeře. Po večeři šli děti spát, protože je zítra čeká náročný a dlouhý den.

 • Vedoucí dne: Denča
 • Služba: Tajfun
 • Vítězný pokřik: Tajfun

Matouš už je svoboden, protože je oholen. Z domorodce měšťák, z Matouše zas Mašťák.

 • Poznámka k pokřiku: Matouš se dnes oholil. Billy ho jednou omylem místo Matouše nazval Mašťoun a od toho je odvozeno Mašťák 😉

Den devatenáctý – středa 20.8.

Vedoucí dnes probudili děti poplachem! Děti půjdou celý den poklad, měly se tedy správně sbalit, Zdenička připravila výbornou snídani i svačinu, všechny děti se připravily a mohlo se vyrazit… Děti šly poklad ve dvojicích a po dvou trasách – mladší trasu 20km dlouhou, starší 40km dlouhou. Mezitím v táboře vedení připravovalo večeři, diplomy, program na další den, dřevo, nebo vozilo vodu z Matějovce. První hledači pokladu, kteři dorazili do tábora, byli Příšera a Vrabčák. Ti šli poklad mladší. Další dvojice – Kecka s Isou se vrátili pozdě odpoledne, ale poklad nenašly. Carmen, Kuba, Anička a Azuritek pro změnu zase nechtěli jít po červené značce, a proto došli až do Kunžaku. Odsud je přivezla Denča autem. Nejlépe dopadla Granko se Štěpkou a Kari s Elou. Holky přišly v půl jedné ráno, ale našly celou trasu a úspěšně! Odměna je určitě nemine…

 • Vedoucí dne: Hanka
 • Služba: Žralok
 • Vítězný pokřik: Nebyl nástup

Den dvacátý – čtvrtek 21.8.

Budíček je po pokladu odložen na půl devátou. Po rozcvičce, nástupu, bodování a snídani jsme se všichni odebrali kousek za tábor, ke Korunnímu rybníku. Podle legendy je právě tady zakopán poklad. Dvojičky hledaly a vykopávali poklad podle toho, v jakém pořadí se vrátili do tábora. Nejlepší poklad, tedy 1. místo, byl zakopán u nejvyšší skály. Však si ho také holky řádně vybojovaly! Když jsme se vrátili do tábora, dali jsme si oběd a odpočinuli si. Odpoledne nás čeká začátek bourání. Zbourá se umývárka, Kancl stan a celty, protože má pršet. Nakonec se nám však podařilo sundat i pavouky a připravit Táborový závěrečný oheň. Po večeři se všechny děti odebraly do svých chýší, kde v pořádku přečkaly noc.

 • Vedoucí dne: Stoupa
 • Služba: Kormorán
 • Vítězný pokřik: Žralok

Boudy, těch je konec, každej z nás je borec!

Den dvacátý první – pátek 22.8.

Ráno, jako každý den proběhla rozcvička, nástup a snídaně, ovšem bourání chýší se nekonalo 😉 Po snídani byl jasný úkol – uklidit tábořiště! Ze včerejšího dne už jsme měli část hotovou dnes se všichni pustili do bourání stanů vedení, umývárek, zakopávání vsakovaček a dokončování Závěrečného táborového ohně. Vše šlo jako po másle a po obědě bylo tábořiště uklizeno. Děti dostaly čas na přípravu scének a po přípravě následoval turnaj ve fotbalu a koupání ve Hlaďáku. To se protáhlo až do večera. Proběhl poslední večerní nástup, pro který si vedení připravilo hezký pokřik a večeři. Po večeři jsme se odebrali k Táborovému ohni. Večer u ohně byl moc příjemný, proběhlo vyhlášení bodování, nejšikovnější (Ela, Štěpka, Granko, Marťas, Tchýňa, Příšera) si odnesli zajímavé a jistě velmi užitečné ceny (nůž, karimatky, uzláky, sekeru, baterku, mapu a buzolu). Každá družinka zahrála scénku, vedoucí nezůstávali pozadu. Zábavnou scénku si připravili i „Čochtanovci“, kteří tím zároveň vyhlásili i vítěze odpoledního fotbalového turnaje, Krásu závěrečného ohně překazil o půlnoci déšť, děti se schovaly do svých chýší a spokojeně usnuly.

 • Vedoucí dne: Pepís
 • Služba: Perla
 • Vítězný pokřik: Žralok

Opět a zase boudy jsou pasé, fotbal k tomu, nechceme domů!

 • Pokřik vedení: Vlk

Stany k zemi rychle letí, nezoufejte milé děti.

Příští léto v tento čass, Kamzík všechny vítá zas.

Den dvacátý druhý – sobota 23.8.

Tři týdny utekly jako voda a máme tu poslední táborový den – den odjezdu. Ráno bylo po dešti, ale proběhla tradiční rozcvička a nástup. Přijel pan Matula a hned po snídani se mu do auta naložily věci, které odvezl do Brna. Udělali jsme poslední rajóny, vedoucí zakopali latrýny a po Závěrečném nástupu jsme se rozloučili s Matějovcem a pokračovali do Dolního Bolíkova na vlak. Po cestě si děti natrhaly jablíčka, švestky nebo špendlíky. Tímto skončil první rok v Matějovci, ale už teď se těšíme na ten další!

TÁBORU AHOJ, AHOJ, AHOJ!