O nás

Tábornický klub Kamzíci Brno je pobočným spolkem České tábornické unie.

Jsme nezisková organizace sdružující děti školního věku. Vedoucí mají Velkou placku, což je školení akreditované od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a také jsou školenými zdravotníky.

Veškerou aktivitu spojenou s oddílem děláme dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Členský příspěvek pokrývá vybavení oddílu a úrazové pojištění.

Logo klubu ke stažení

Logo Kamzíci Brno s textem barevné

Barevné s textem
PNG | AI

Kamzíci Brno logo černobílé s textem oficiální

Černé s textem
PNG | AI

Bílé s textem
PNG | AI

Logo Kamzíci Brno bez textu barevné

Barevné bez textu
PNG | AI

Logo Kamzíci Brno bez textu černobílé

Černé bez textu
PNG | AI

Bílé bez textu
PNG | AI

ČTU barevné
PNG

ČTU černé
PNG

ČTU bílé
PNG

Naše digitální sítě

Kamzičí web
Oficiální web oddílu.
Vždy čerstvé informace přímo od zdroje.

Zonerama
Oficiální fotoalbum.

YouTube
Oficiální videogalerie.

Facebook
Oddílový občasník, upozornění na akce či zajímavé příspěvky na webu.
Střípky z akcí objektivem našich mladých praktikantů.

Instagram
Náhled do dění v oddílu.
Střípky z akcí objektivem našich mladých praktikantů.

#kamzicibrno
Ten správný hashtag, kterým se podepisují jak kamzíčata, tak přátelé oddílu na IG.

Odkazy na přátele a sponzory

Česká tábornická unie
www.tabornici.cz

Česká tábornická unie, oblast jižní Morava
www.ctujm.cz

Dřevaři Brno
www.drevari.org

T. K. Rozrazil
www.tkrozrazil.cz

Brno-Líšeň
Dotace z rozpočtu

Přelepky.cz
www.prelepky.cz

M.I.K. Toys
www.miktoys.cz

Kurzy

Velká placka

Kurz hlavního vedoucího dětských táborů a kurz pro pracovníky s dětmi a mládeží ve volném čase. Rozšíření znalostí z malé placky, úplný přehled o fungování oddílu, zákonech týkajících se oddílu, přehled činností ekonoma, zdravotníka a revizora klubu. Detailnější pohled na fungování ČTU a toho, co se děje pod pokličkou.

Malá placka

Kurz pro rádce a praktikanty. Základní právní povědomí, zdravověda, pedagogika, psychologie, bezpečnost práce a historie ČTU.

Členství v klubu

Mladší člen
Staší člen
Praktikant
Vedoucí

Do 12 let
Od 12 let do začátku prvního ročníku SŠ
Od začátku prvního ročníku SŠ do 18 let
Od 18 let

Historie klubu

Tábornický klub Kamzíci Brno je pobočným spolkem České tábornické unie.

Jsme nezisková organizace sdružující děti, kde vedoucí mají tzv. Velkou placku, což je školení akreditované od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a také jsou školenými zdravotníky.

Veškerou aktivitu spojenou s oddílem děláme ve svém volném čase. Členský příspěvek pokrývá vybavení oddílu a úrazové pojištění.

2023 – současnost

Schůzky čítají na 40 dětí a parta vedoucích se taky udržuje v rozumných číslech, i když mnozí praktikanti se přes školní rok rozprchnou za studiem mimo Brno.

Na sklonku školního roku 2022/2023 proběhly volby a novým náčelníkem se stal Kuba „Kahunas“ Pospíšil. Sekundovat mu budou Tomáš „Stoupa“ Novotný a Katka „Pepís“ Pelcová. Ve funkci hospodáře nadále zůstává Hanka Karásková.

Klubovnu dále zvelebujeme a doplňujeme o artefakty z akcí a táborů. Do rukou se nám dostala zakládací listina Kamzíků ze 3. října 2005, které si moc vážíme a tak jí musíme vyrobit pěknou vitrínu.

Web klubu se přesunul na novou adresu www.kamzici.cz

Smutnou zprávou je, že nás ve věku 50 let opustil Ondra Němec, zakládající vedoucí brněnských Kamzíků. I přes to, že byl zkušeným horolezcem, osudnou se mu staly hory v Kyrgyzstánu.

Ročník 2023 bude ale též vzpomínán jako ten, kdy na svět přišli hned čtyři noví „kamzíci“. Hned z kraje roku Moris s Terkou přivítali Lukáška a týden na to Karas s Pepís malou Elišku. Stoupovi a Báře se narodilo třetí mimčo, Matěj. A na konci prázdnin Hance a Patrikovi přibyl druhý krk do domu, chlapec Ani.

2018 – 2022: Nová klubovna a činnost za časů pandemie

Pravidelné nábory na školách Holzova, Pohankova, Novolíšeňská a nově Horníkova a Podolí přivádí do klubu nové tváře. Mnozí Kamzíci dorostli a stali se z nich praktikanti a vedoucí. Pomáháme pořádat akce ČTU, ale i společenské události v Líšni.

Tábořiště v Matějovci dostalo zásah kůrovcem, a tak jeho lesy krapet prořídly. Není to však nic, co by nás zaskočilo nebo nám výrazně změnilo program.

Třída pod bazénem na ZŠ Holzova nám už přestává stačit, a tak s dalšími líšeňskými spolky bojujeme o záchranu bývalé Orlovny (kino Svět). Zde by vzniklo komunitní centrum a zároveň i naše nová klubovna. Je to však běh na dlouhou trať, a tak jsme v září 2020 od ÚMČ přijali nabídku sálu bývalé kinokavárny Jasmín. Díky Pepís, která vyběhala dotaci, jsme se pustili do díla.

Během pandemie jsme pro členy vytvářeli seriál Táborničení na doma a uspořádali i několik venkovních akcí, jako např. Cesta za pokladem, Kamzičí orientační závod a Štafetové velikonoce.

2008 – 2017: Nová země

Padík se Zdeničkou nás seznámili s Čochtanem a se skautským 23. oddílem. Nová země byl první tábor na novém místě, ale přitom ve staré známé České Kanadě. Od té doby jezdíme do Matějovce, k Hladovému rybníku.

Taky se nám povedlo rozšířit základnu členů i vedoucích, schůzky teď čítají cca 20 dětí.

Klubovnu jsme přestěhovali nejdřív do Salesiánského střediska, potom do bývalé ZŠ na Šimáčkově a nakonec jsme zakotvili na ZŠ Holzova.

Web oddílu přešel na redakční systém WordPress, který umožňuje elektronické zápisy, bodování schůzek a výletů, kroniku, fotogalerii apod.

2004 – 2007: vznikají Kamzíci Brno

Neměli jsme klubovnu, sklad, web a skoro ani členy. Schůzky běžně čítaly 5 – 6 dětí a tak byl potřeba udělat nábor.

V novém školním roce se klubu povedlo vyřešit většinu těchto problémů. Měli jsme 10 aktivních členů, klubovnu u Klobouka v prádělně, sklad u Pepís doma, tábořiště ve Stálkově se Dřevaři a web, který bastlil Karas se svými základními znalostmi.

Všechno bodování se psalo na papír a viselo v klubovně. Na nástěnce tehdy vznikly bodové kytičky rostoucí podle získaných bodů, které dodnes vedeme digitálně na schůzkové stránce. Obdobou jsou turisti na stránce s výlety.

V roce 2005 jsme splnili všechny formality, oddělili se od Dřevařů a vznikl nám dobře známý samostatný klub české tábornické unie

2002 – 2003: Družina Kamzíci Brno

Svým poradním hlasem Ondra zmínil, že v mládí fungoval oddíl Kamzíci a že jej zastřešoval právě Lišák a Slávek. Zkontaktoval je a oni laskavě svolili, že smí navázat na jejich tradici. Vznikla líšeňská družina Kamzíci Brno, ale stále vedená jako součást oddílu Dřevařů.

1995 – 2001: Nová krev na scénu

Jurisovi Dřevaři při náboru nabrali nové děti – Matylda, Traper, Karas, Klobouk, Kikina, Stoupa, Kýbl a Hanka K.

Jednoho z nejstarších členů, Ondru Němce, trápilo dojíždění do Husovic, a tak po domluvě s Jurisem, odpojil líšňáky a začali se scházet před kinem Svět, organizovat vlastní schůzky a i některé výlety. Ale jak to tak bývá, i Ondra časem založil rodinu, a tak vedení družinky Kamzíků převzal Karas.

1965 – 1994: Skaláci, Dřevaři a Kamzíci

V roce 1965 bylo založeno tábořiště u Stálkova, které časem dostalo název Skalní město. Zakladatelem byl pionýrský tábornický oddíl vedený Bráchou Pisaříkem, předválečným vedoucím skautské družiny a cvičitelem Sokola. Po něm vedení převzal Juris.

V oddíle vznikla družina Kamzíků pod vedením Sira a po něm Slávka. Později si vedoucí z tábora založili další vlastní oddíly – Lovce a Dřevaře.

Juris navázal na spolupráci se Žankem v České tábornické unii (ČTU), kterou v roce 1990 v Brně pomáhal zakládat.

Ve vedení Kamzíků byli v té době Lišák, Kolman a další. Ti však časem začali zakládat vlastní rodiny a na oddíl už nebylo tolik času. Navrhlo se tehdy spojení s Dřevaři a po odsouhlasení ostatními se tak i stalo. Kamzíci přešli ke spřátelenému oddílu a společně dále pořádali schůzky, výlety a tábory.

Poznámka pod čarou

Autoři článku neručí za zcela přesnou interpretaci některých událostí a jejich datování. Pokud jste zjistili, že víte něco víc, dejte nám vědět a pokusíme se historii uvést na pravou míru.

Historii píšou vítězové. Věříme, že zde není poražených a tak se na historii můžou podílet všichni.