Ochrana osobních údajů a principy nakládání s poskytnutými informacemi

Získávání osobních údajů

Česká tábornická unie – Tábornický klub KAMZÍCI Brno, p. s. (dále jen „Klub“) nepředává osobní údaje třetím stranám vyjma důvodů stanovených závaznými zákonnými předpisy.

Osobní informace získáváme zejména z vyplněných papírových přihlášek opatřených podpisem zákonného zástupce či dospělého jednajícího za nezletilé dítě a pouze v nutném rozsahu pro činnost Klubu.

Hlavními dokumenty jsou Členská přihláška (stránka Pro členy) a Přihláška na letní tábor (stránka Letní tábor), ve kterých jsou popsané souhlasy o nakládání s osobními údaji.

Zacházení s osobními údaji a trvání souhlasu

S údaji nakládáme s opatrností, kterou nám přikazuje zákon. Nešíříme je a nezneužíváme. Ke kompletním poskytnutým datům mají přístup pouze vedoucí Klubu, kteří se aktivně podílejí na přípravě programu, nebo kteří zpracovávají administrativu oddílu.

Předávání elektronickou cestou probíhá šifrovaně a soubory jsou chráněny heslem. Papírové podklady, které nejsou dále potřeba, jsou okamžitě skartovány.

Osobní údaje členů, kteří s námi jeli na letní tábor uchováváme 10 let od jeho ukončení, jak nám nařizují pravidla pro čerpání dotací letních táborů. Osobní informace ostatních pouze po dobu daného školního roku.

Kamzičí internetové stránky https://www.kamzici.cz

Dalším zdrojem sbíraných a poskytovaných informací jsou internetové stránky Klubu. Uvádíme principy, jak pracujeme s těmito údaji.

Webhosting

Klubový web je hostován u firmy Wedos na jejich serverech. Používáme službu webhosting s všeobecnými obchodními podmínkami. Ti uchovávají výčet všech IP adres návštěvníků pro prevenci a zamezení počítačových útoků na server. Jedná se o Oprávněný zájem správce webhostingu, na který není potřeba souhlas. Dále na serveru uchováváme informace o uživatelských účtech, které jsou popsány v následujícím odstavci.

Firma Wedos nemá svolení poskytovat získané informace žádné třetí osobě a používá je pouze za účelem poskytnutí služby.

Hosting u známé firmy nám zajišťuje stále aktuální technologie, které nás chrání před pokusy o zcizení informací a jejich technologie jsou připraveny pro GDPR.

Uživatelské účty

Vytváříme je pouze členům, kteří odevzdali papírovou členskou přihlášku, kterou lze získat na stránce Pro členy.

Ta obsahuje podpis a souhlas se založením účtu na webových stránkách Klubu. Pro založení používáme jen nejnutnější informace (jméno, příjmení, email a jako heslo část RČ). Tyto informace se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům, nezatrhne-li uživatel jinak.

Profilovou fotku si uživatel nahrává sám a dobrovolně. Ta je pak dostupná všem návštěvníkům webu i bez přihlášení. U telefonního čísla se může rozhodnout, zda má být veřejné, či dostupné pouze po přihlášení. Zbylé vyplněné informace nejsou osobními údaji a jsou zobrazovány veřejně. Uživatel si je spravuje sám po přihlášení.

O výpis informací ze svého profilu či s žádostí o výmaz se lze obrátit na adresu web@kamzici.cz

Uživatelské účty umožňují přistupovat k obsahu určenému jen pro členy Klubu, přihlašovat se pomocí internetových stránek na akce a prezentovat sebe sama.

Neaktivní uživatelský účet sami mažeme nejpozději po 3 letech od ukončení členství v Klubu. Smazat jej lze i svépomocí po přihlášení na stránkách Klubu.

Návštěvnost stránek

Pro sběr informací používáme externí službu Google Analytics s klasickými obchodními podmínkami. Provádí se běžná analýza návštěvnosti za účelem zkvalitnění našich webových stránek, vytváření statistik návštěvnosti a odhalování chyb na serveru. Služba vytváří anonymní ID uživatele, identifikace tedy není možná. Sbíráme jen nejnutnější data bez dalšího marketingového využití. Ta jsou uchovávána po dobu 7 let.

Používání cookies

Z principu využívání redakčního systému WordPress náš web používá dva typy cookies. Při načtení stránky na vás nevyskakuje souhlas s cookies, neboť ty se aktivují až při některých akcích na webu. Daná tlačítka u sebe obsahují popisek s upozorněním.

  • Session cookie – lokální soubor se v prohlížeči vytvoří ve chvíli, kdy se návštěvník stránek úspěšně přihlásí uživatelským účtem do Klubového webu. Udržuje tak uživatele přihlášeného a uchovává jeho individuální nastavení webu. Cookie má expiraci 15 dní.
  • Comment cookie – lokální soubor se v prohlížeči vytvoří při napsání komentáře k libovolnému příspěvku. Uchovává zadané informace pro předvyplnění budoucích komentářů. Obsahuje jméno, příp. emailovou adresu či URL vlastního webu. Cookie má expiraci 347 dní.

Fotoalbum a videogalerie

Fotoalbum Zonerama.cz

Fotky dokumentující naši činnost umisťujeme do webového alba Zonerama, kterou využíváme dle podmínek Zpracovatelské smlouvy a Obchodních podmínek.

Souhlas s focením našich členů získáváme z Členské přihlášky. Fotky sami upravujeme a schvalujeme jejich publikovatelnost.

Pokud jste našli fotku, na které si nepřejete být, napište nám na email vedeni@kamzici.cz

Externí fotoalbum jsme zvolili z důvodu příznivých podmínek v kombinaci s neomezeným úložištěm pro fotky v plné kvalitě a bez reklam. Služba je volně přístupná z internetu.

Videogalerie YouTube.com

Videa dokumentující naši činnost ukládáme na webovou stránku YouTube, kterou využíváme dle všeobecných Obchodních podmínek.

Dále zde platí stejné podmínky jako u fotoalba, viz výše.

Poslední aktualizace: 2023-08-31