LT Matějovec 2011 „Pod bukanýrskou vlajkou“

Základní informace

Termín tábora:  1.-20.8.2011

Vedoucí tábora: Honza „Matouš“ Knobloch

Programový vedoucí: Tomáš „Stoupa“ Novotný

Kuchař: Zdenička Ouředníčková

Zdravotník: Petr „Padík“ Ouředníček

Diplomy

Diplom-2011-1
Diplom-2011-2
Diplom-2011-3
Diplom-2011-upominkovy


Družinkové pokřiky

Barbados

Barbados je nejlepší, holky na něm kotví,

ať kluci rychle odplují, jinak budou mrtví!

 • Kecka, Granko, Carmen, Ange, Denča, Hanka

Cartagena

Sparon ječí jako mrně jen a pouze v Cartageně.

 • Blaster, Dan, Koleje, Jurka, Kahunas

Tortuga

Tortuga jede, naše loď vede!

 • Koub, Dave, Medúza, Peťa, Luhas

Santiago

Santiago hříšné město, přebývat tam budem přesto!

 • Moris, Kuba H., Miki, Veverka, Denis

Portobello

Truhla s pokladem je náš znak,

vyhrajeme tak i tak.

 • Příšera, Kubrt, Murlock, Kaštan, Radek, George

Přepis táborové kroniky

Den první – pondělí 1.8.

A po roce zase na tábor! Z Brna vyjelo vlakem 26 dětí a Stoupa s Pepís. Cesta tradiční, jen s výlukou u Okříšek, tak chvíli autobusem s veselými vodáky 🙂

Na tábor jsme dorazili v 17:15. Po cestě bylo docela dobré počasí, ale na Matějovci se ochladilo. Děti měly postavené podsady, takže jsme se po příchodu na tábořiště nasvačili a dodělali jen pavouky, celty, postele a podlážky. Děti se nastěhovaly, proběhla večeře. Po večeři vedoucí dětem vysvětlili, jak to chodí na táboře a šlo se spát. Tak hezkou první táborovou noc!

Den druhý – úterý 2.8.

Máme první celotáborový den! Ráno po budíčku proběhla rozcvička, nástup a snídaně. Dopolední program byl jasný – dodělat táborové stavby. Děti si poklidily věci. dodělaly poličky. Proběhly dvě soutěže – děti byly rozděleny na družinky A, B, C, D, E; zahrály se rajóny na body a had – sbírání dřeva. Dřeva bylo opravdu hodně, proto jsme ho před obědem roztřídili. Po obědě proběhl polední klid. Kari s Eliškou zahráli s dětmi na louce. Potom se šlo do rybníka. Přijela Lada. Před večeří se konal nástup, po večeři první etapová hra – O jména. Děti měly za úkol najít svoji družinku a společně pak najít symbol, název a barvu družiny. Družinek je celkem pět – Barbados, Tortuga, Portobello, Santiago a Cartagena. Poté proběhl krátký zahajovací oheň.

 • Vedoucí dne: Pepís
 • Služba: Cartagena
 • Vítězný pokřik: Cartagena

Stoupa vodu nakrátko, aby mu nenavlhlo trsátko.

Den třetí – středa 3.8.

Najíždíme na táborový režim. Budíček, rozcvička, ranní zahajovací nástup a snídaně. Po snídani, kdy jsme se nacpali jogurtem, proběhla hygiena a bodování. Dopoledne se škrábaly brambory a děti se seznámily s prostorem Drsné planiny. Tam se zahrála hra o získání materiálu pro výrobu vlajek. Každá družinka získala plátno, dřevo, barvy a mohlo začít s malováním družinkových vlajek. Také se vysvětlily pravidla etapové hry a děti si vyrobily lodičky, se kterými budou tahat po mapě. Po obědě a poledním klidu, kdy si děti hrály kartičky, nastala další část etapovky – hra Mořská panna. Družince se ztratil člen a jejím úkolem bylo pomoci verše pro mořskou pannu člena najít (mluvení ve verších). Vše se to úspěšně podařilo. Po hře jsme zůstali u rybníka. Počasí nám přálo, tak jsme vytáhli čluny a dovádělo se ve vodě. Po svačině se děti s Pepís, Elou a Kari vydaly na procházku do blízkého okolí tábora (Rožnovská studánka, Korunní rybníky, Matějovec). Po procházce byla večeře a večerní nástup. Přijela JJka. Večer jsme si v jídelně zazpívali u kytar a Stoupa naučil děti signály pomocí píšťalky ( -. = nástup; … = služba; – = ticho). Pepís s Ladou vyzdobily táborovou nástěnku 🙂

 • Vedoucí dne: Kýbl
 • Služba: Barbados
 • Vítězný pokřik: Cartagena

Mořská panna opovrhla náma.

Den čtvrtý – čtvrtek 4.8.

A je tu další táborový den! Ranní klasika – budíček, rozcvička, nástup, snídaně a po snídani hygiena. Dopoledne čekal děti daný program – dodělat družinkové vlajky, které poté vedoucí obodují. Dále bylo potřeba potrénovat orientaci. Pepís a Kýbl proto provedli výuku – děti se naučily zorientovat mapu a vyzkoušeli si, jak se používá buzola. Po obědě a poledním klidu nachystali vedoucí malou zkoušku dopolední orientace, aby se děti naučily používat mapu i buzolu v praxi. Následoval sportovní program na hřišti – zahráli jssme si přehazku a oblíbenou vybíjenou. Večer jsme se dobře najedli večeře od Zdeničky a po večeři nás vzali vedoucí na malou večerní procházku do okolí tábora.

 • Vedoucí dne: Stoupa
 • Služba: Tortuga
 • Vítězný pokřik: Protobello

Vlajku už máme, tak si zazpíváme, hej, hej, hej!

Den pátý – pátek 5.8.

Ráno klasická sestava – budíček, rozcvička, nástup, snídaně a bodování. Dopoledne jsme vyzkoušeli cvičný jednodenní poplach. Děti se sbalily na jednodenní výpravu, některým se dařilo dobře. Dalším programem byl velký azimuťák, který připravili kluci z 23. oddílu. Pro starší byl trochu drsnější, mladší měli azimuťák v táboře. Po obědě polední klid. Odpoledne se vysvětlila pravidla etapové hry – tahání lodiček po mapě. Stoupa s Kýblem ukázali dětem, jak bude probíhat a jak se bude hrát. Potom jsme odbouchli poplach na vícedenní výlet , Tentokrát už naostro. Chystali jsme se totiž přespat na Landštejně. Cestu na hrad jsme zvolili kolem rybníka Pstruhovce v sestavě 27 dětí + 12 vedoucích (+Alda, Honza, Katka, Zdenička a Padík, kteří se u Pstruhovce oddělili). Na Landštejn jsme dorazili v sedm večer. Ubytovali jsme se ve sklepení gotické věže Donjon, v průchodu 3. brány a v přízemí věže. Pak se konal oheň, děti dostaly špekáčky. O půl desáté přijely holky – Hanka, Bára, Áda. Na nádvoří hradu přichystali vedoucí věčerní hru „Bílá paní“. Děti plnily 5 úkolů a Bílou paní musely zneškodnit. Vše v naprostém tichu a při svíčkách. Po hře následovala večerka a noc na Landštejně.

 • Vedoucí dne: Pepís
 • Služba: Santiago
 • Vítězný pokřik: –

Den šestý – sobota 6.8.

Přečkali jsme noc na Landštejně. K ránu začalo trochu pršet, ale sotva jsme se vzbudili, přestalo. Budíček byl formou scénky k etapové hře Bitva o holuby. Nejdříve měla každá družinka za úkol vybojovat si holuba (hrou vlajka) a potom napsat zprávu v morseovce. Ta se připevnila na nohu poštovním holubům, které přivezla Áda od svého dědečka. Holubi zprávu donesli až do Brna. Hodnotilo se pořadí doletu, výhry ve vlajce a čas příchodu družinky do tábora. Děti měly totiž cestu zpět z Landštejna samostatnou po družinkách. Všichni to zvládli v pohodě, jen cestou od Rožnovské studánky někteří trochu zmokli. Po odpočinku a vysušení byl opět s poledním klidem. Odpoledne přijel Karas a Hanka On. Proběhl trojboj – sekání, řezání a zatloukání hřebíků a příprava táborového ohně. Byly také vyhlášeny témata scének. Po večerním nástupu a večeři byl chvíli čas na přípravu scének a pak se zapálil Táborový oheň. Ohňomanem byla Ange. Zpívalo se dlouho za doprovodu Pepís a Pugovy kytary, Stoupovi mandolíny a Kolmanovy basy.

 • Vedoucí dne: Stoupa
 • Služba: Portobello
 • Vítězný pokřik: Portobello a Cartagena

Dneska spím zas ve stanu, ráno asi nevstanu.

Holub se na střechu dere, že na nás zvysoka …

Den sedmý – neděle 7.8.

První táborová neděle. Dobrovolná rozcvička, ranní nástup, snídaně. Po snídani letecký den – tradiční nedělní bodování. A že to ze stanů lítalo! Dopolední program byl jasný – sanitárni den. Děti si praly oblečení a koupaly se. Ti, kteří vše zvládli, s Hankou a Ádou uzlovali a učili se základním uzlům. Po výborném obědě (knedlo, vepřo, zelo) proběhl polední klid. Odjely návštěvy – Alda, Honza, Katka, Karas, Hanka On., Pug. Odpoledne začalo pršet a pršelo až do večera. Holky s dětmi dokončily uzly v jídelně a Stoupa připravil drobné hry do jídelny. Za odměnu z každé hry dostaly děti písničky do zpěvníčků.

 • Vedoucí dne: Pepís
 • Služba: Cartagena
 • Vítězný pokřik: Portobello

Prší, prší, všude mokro, začínám mít z toho vokno.

Den osmý – pondělí 8.8.

Nový týden začal deštivě. Po rozcvičce, nástupu a snídani začal dopolední program. Dokončili jsme sanitární den a hygienu z neděle. Když občas vysvitlo sluníčko, zahráli jsme si pár her na louce, ale spíš pršelo, proto pro nás připravil Stoupa hry v jídelně – hlavně turnaj v lodích. To se zapojili všichni. Odpoledne, k naší neradosti, stále pršelo. Porto jsme pokračovali s programem v jídelně. Opět drobné hry a kartičky. Za úspěchy a umístění mezi vítězi rozdávají vedoucí oblíbené písničky. Odpolední program se protáhl a hrála se tzv. zašívaná ve spacácích, oblíbená hra našich dětí 🙂 Po večeři si program připravili starší členové. Hrála se Partička, oblíbená hra z televize. Dost jsme se nasmáli.

 • Vedoucí dne: Hanka
 • Služba: Barbados
 • Vítězný pokřik: Barbados

Zašívaná ve spacáku, zasloužených pár minut spánku.

Den devátý – úterý 9.8.

Dopoledne přestalo pršet. Hurá! Po ranních „rituálu“ (rozcvička, nástup, snídaně, bodování a hygiena) jsme všichni společně provedli rojnice, protože po týdnu na táboře se nám už nějaké ty odpadky – nechtěné – naspořádaly. Po včerejším odpočinku v jídelně jsme dopoledne strávili pohybem v terénu. Nejprve se děti vydováděly ve hře Bitka přes Taxis a poté proběhla orientační etapovka po blízkém okolí tábora. Po obědě a poledním klidu nás čekala procházka. Nejdřív jsme trochu zmokli po cestě do Českého Rudolce, ale když déšť přešel, čekalo nás překvapení v podobě nádherné duhy. V Rudolci jsme si dali svačinku, prohlédli si zámek a pokračovali směr Peníkov. Po cestě jsme navštívili místo u „Morana“ a došli společně k vodní pile Peníkově. Odtud už to nebylo daleko do tábora. Procházka se všem moc líbila, ale některé unavila. Proto po nástupu a večeři následovala večerka a pro ty, co chtěli, dobrovolný zpěv.

 • Vedoucí dne: Áda
 • Služba: Tortuga
 • Vítězný pokřik: Portobello

Jednoduchá etapovka, někdo to však zvoře hnedka.

Den desátý – středa 10.8.

Ráno známá rozcvička po budíčku, nástup, snídaně, bodování a hygiena. Dopoledne rozdaly holky dětem erár, který se nakupil. Ach ty děti, zapomínají svoje věci, kde můžou! Stoupa si vzal na starost výuku šifer a morseovky, určitě se vše bude hodit nejen na pokladu. Před obědem ještě zbyl čas na hru v Drsné planině, hra byla Jeleni. Odpoledne, po obědě a odpočinku, šly děti s holkama – Pepís, Ádou, Hankou a Bárou za Matějovec, ke skalám u Korunních rybníků. Tady se hrálo hra na družinky – připravování a údržba ohně. Všechny družinky v této hře uspěly. Když se všichni vrátili do tábora, Stoupa a Bára zahráli s dětmi sobí šlachu v Drsné planině. To jsme ale netušili, co se při hře stane. V jednom místě jsme při hře vyplašili lesní včely a děti i vedoucí (naštěstí jen někteří) dostali žihadla. Díky včasnému zásahu našich zdravotníků se ale nikomu nic nestalo. Poté se už jen odpočívalo. Ti, co byli v pořádku, chystali dřevo do kuchyně. Po nástupu a večeři jsme zazpívali a šlo se spát.

 • Vedoucí dne: Bára
 • Služba: Santiago
 • Vítězný pokřik: Santiago a Barbados

Vosí žihadlo, velké lákadlo!

Před marodkou fůra lidí, za štípanec na zadku se dneska každej stydí!

Den jedenáctý – čtvrtek 11.8.

Ráno jsme se probudili do slunečného dne. Po rozcvičce a nástupu jsme udělali rychlé škrábání brambor. Proběhla snídaně a bodování. Poté jsme se připravili na celodenní válet do Slavonic. Přes Stoječín a Vlastkovec nám cesta rychle uběhla. Možná to bylo i díky hře „zakázané slovo“, která se po cestě hrála. Zakázaným slovem byla slova „vosy, už, budem“. Když jsme přišli do Slavonic, šli jsme se podívat na městskou věž. Potom děti dostaly rozchod na nákup. Když jsme se Slavonic nabažili, vydali jsme se zpět do tábora. Cesta vedla kolem řopíků, zaniklé vesnice Pfafenschlag a přes Stálkov. Starší členové šli s Kýblem a Stoupou pozdravit kamarády Dřevaře na jejich tábořiště, na Skalní město Stálkov. Ostatní pokračovali cestou do Matějovce. Po příchodu na tábor jsme se vykoupali u Hlaďáku. Konal se nástup a večeře, měli jsme výborný guláš. Večerní program byla první část další etapové hry – každý z družiny zasadil v lese u tábora majoránku. Po skončení se šlo spát.

 • Vedoucí dne: Pepís
 • Služba: Portobello
 • Vítězný pokřik: –

Den dvanáctý – pátek 12.8.

Ráno trochu pršelo, ale to nám moc nevadilo, protože na dopoledním programu byly disciplíny – povídali jsme si o přírodě a potom vzal kamaráda Čochtan děti do lesa, kde poznávaly různé druhy hub. Celodenním programem byla hra Safari. Úkolem dětí bylo hledat v lese různá zvířata, ale musely při tom dávat pozor na bandity, policisty a zákeřné vedoucí, kteří po dětech házeli papírové koule nebo prováděli vodní bitvu. Mezitím za získaná zvířata v bance měnily peníze, a za ty si mohly kupovat různé dobroty, které připravily Pepís a Kari. Odpoledne, během hry, jsme připravovali večerní Táborový oheň. Po hře proběhlo koupání a před večeří proběhla ještě dražba dobrot ze Safari. Po večeři přijel Klobouk a přišel Kolman a Jura. U ohně jsme rozdali diplomy, zahráli jsme si a zazpívali. večer se šlo na kutě.

 • Vedoucí dne: Kýbl
 • Služba: Cartagena
 • Vítězný pokřik: –

Den třináctý – sobota 13.8.

Ráno proběhla rozcvička, nástup, snídaně, bodování a hygiena. Dopoledne se trochu šifrovalo, Matouš na táboře natáhl „slack line“, aby si děti mohly vyzkoušet provazolezectví. Potom si děti s Padíkem povídali o zdravovědě a nakonec ještě s Kýblem a Stoupou táhli po mapě podle umístění v etapové hře. Po obědě a poledním klidu se zahrála další etapová hra, tentokrát vařící. Zasázené majoránky zázračně v lese vyrostly, děti získaly hrou i další suroviny a jejich úkolem bylo uvařit co nejlepší bramboráky. Porota v podobě vedoucích nakonec rozhodla, že se všem družinkám velmi povedly. Večer po nástupu a večeři se zazpívalo.

 • Vedoucí dne: Hanka
 • Služba: Barbados
 • Vítězný pokřik: Portobello

Bramborák byl plný hlíny, hodíme ho do latríny.

Den čtrnáctý – neděle 14.8.

V neděli je vždycky pro děti radost – není totiž rozcvička a budíček je později. Proto ráno proběhl nástup a hned snídaně v podobě nedělní vánočky a kakaa. Dopoledne byl sanitární a úklidový den, místo bodování letečák. Zároveň se hrála další etapová hra – Sucho. V daný čas na daném místě děti chytaly vodu, vždy různými způsoby. Po obědě starší členové vyzkoušeli, zda dokáží vylézt na strom. Společně s Matoušem, který je jistil, si vyzkoušeli stromolezení. Na hřišti v táboře se odpoledne konala velká vodní bitva. Protože bylo hezké počasí, převlékli jsme se do plavek s vodními pistolemi a bojovali, nakonec i v Hlaďáku. To byla obrovská zábava a děti si to velmi užily. Večerním programem byl matějovský hejkal – soutěž ve zpěvu.

 • Vedoucí dne: Áda
 • Služba: Tortuga
 • Vítězný pokřik: Barbados

Vodní hrátky, do dětství zpátky.

Den patnáctý – pondělí 15.8.

Máme tu poslední táborový týden. Dopoledne trochu prší, ale to nám nebrání pořádat táborovou olympiádu. Disciplíny jsou následující: hod papírovými koulemi (Kýbl), běh na hrázi (Stoupa), Fiňák (Áda), skok z místa (Matouš) a batikování triček (Kari+Pepís). Jednotlivé družinky se střídají na stanovištích a sportovní disciplíny se jim velmi daří. Odpoledne, po poledním klidu, se koná maratonové kolečko kolem tábora. Všechny běžce musím moc pochválit za vytrvalost. Do cíle to všichni zvládli těsně před velkým deštěm. Zasloužený odpočinek proběhl v jídelně, děti se nasvačily a se Stoupou a Kýblem se zase posunuly na mapě k etapovce. Nakonec došlo i na zápas o lodě v herní aréně. Večer se zpívalo, Pepís učila děti novou pirátskou písničku, která se jim třeba bude hodit 🙂

 • Vedoucí dne: Stoupa
 • Služba: Santiago
 • Vítězný pokřik: –

Den šestnáctý – úterý 16.8.

A je to tady! Dneska nás čeká cesta za pokladem – starší se rozdělili do dvojic a po snídani a po vyluštění symbolů v táboře se vydali na novou cestu. Mladší šli poklad po trojicích. Dopoledne přijela Iva s Ladou. Mezitím Kari s Katkou připravovaly oběd/večeři pro lovce pokladů. Děti čekala pěkná trasa, mladší v okolí tábora, starší trochu dál. Mladší se začali vracet odpoledne, poté, co se naobědvali s Pepís a Kari dodělávali trika a vyráběli gumičky a ozdoby do vlasů, tzv. dredy. Večer měli za úkol najít zasloužený „zakopaný“ poklad. Ne každému se to ale povedlo. Starší mezitím postupně přicházeli do cíle, který nebyl v táboře, ale u Báry na chalupě – v Lovčovicích nedaleko Jemnice. Nakonec dorazili všichni. Bohužel při vyzvedávání zpráv se zranil Stoupa – spadl na kole a po zbytek tábora zůstal v nemocnici.

 • Vedoucí dne: Pepís
 • Služba: Portobello
 • Vítězný pokřik: Portobello

Hledali jsme poklady, neměli jsme doklady.

Den sedmnáctý – středa 17.8.

Dopolední program pro mladší byl jasný – najít zbylé poklady. Nakonec všichni uspěli a zasloužili si tak plné krabice dobrot a sladkostí. I starší si svoje poklady našli, schované na chalupě v Lovčovicích. Matouš s Kýblem a Katkou poté starší přivezli do tábora. Všichni si odpočinuli a pokračovali jsme v batikování triček a výrobě dredů. Po obědě a poledním klidu se hrála oblíbená hra Motýly. Sběrači motýly hledali v lese, ale museli si dát pozor na nebezpečná zvířata a tvory, kteří je chytali. Po večeři se zahrála další etapovka – mor. Děti měly za úkol nenápadně se dostat z tábora. Na cestě u tábora na ně čekal vedoucí, který je doprovodil na místo dnešního nocležiště. Konalo se přespání mimo tábor.

 • Vedoucí dne: Lada
 • Služba: Cartagena
 • Vítězný pokřik: Tortuga

Dneska pokřik není, zítra se to změní.

Den osmnáctý – čtvrtek 18.8.

Ráno přesně v osm hodin musely být všechny družinky zpět v táboře, čímž skončila večerní etapovka Mor. Po snídani se konalo poslední bodování a vedoucí pomohli dětem najít vhodné místo pro stavbu přístřešků. Děti tak začaly se stavbou svých „obydlí“ pro přespání do konce tábora. Mezitím proběhlo už i balení a pomalu se začalo s bouráním některých táborových staveb. A naplno se bouralo i odpoledne. Postavili jsme plachty, pod které se daly kufry a stany pro případné marody. Zboural se fiňák i část stanů dětí. Tábor se pomalu blíží ke konci…

 • Vedoucí dne: Iva
 • Služba: Barbados

Den devatenáctý – pátek 19.8.

Naplno bouráme. Dneska už nestojí žádné stany, zmizela marodku, fiňák, koupelna i latríny. Všechny podsady se uklidí do jídelny. Přijel Jeff z 23. oddílu, který na vše dohlíží. Přijeli také Matulovi a Pelcovi, Karas a Jura, všichni pomáhají s úklidem tábořiště. Mezitím se připravuje závěrečný Táborový oheň. Večer u ohně se vyhlašují nejlepší soutěžící – bodování družin, jednotlivců i etapovky. Mezi praktikanty Matouš přivítal Kecku, Carmen, Morise a Blastera.

 • Vedoucí dne: Stoupa
 • Služba: Tortuga
 • Vítězný pokřik: Portobello

Deštík, drobná přeháňka, chýše jsou jak studánka.

Den dvacátý – sobota 20.8.

A jedem domů! Tábor zase rychle utekl. Po snídani proběhly rojnice, uklidili jsme přístřešky, poslední věci a všechno jsme naložili do auta Matulových. Poslední – závěrečný nástup a jedeme. Cestu zpět s dětmi absolvovali Karas, Pepís a Kari. Sluníčko svítilo, a tak to hezky uteklo.

Díky všem, co se letošního LT Matějovec 2011 zúčastnili a za rok zase! AHOJ!