LT Matějovec 2014 „Rytíři kulatého stolu“

rytiri-kulateho-stolu-logo
Termín3.-23.8.2014
Hlavní vedoucíTomáš „Stoupa“ Novotný
ProgramMarek „Moris“ Vach
KuchařLuboš Křivánek
Jakub „Koub“ Řezníček
ZdravotníkIva Knoblochová

Fotky z tábora

HTML galerie Zonerama
ltmat14

Šifry z pokladovky

Pokladovka starší

Družinky

Anglové

Miki, Murlock, David, Kikča, Míša B., Krokodýl

Anglové jsou nejlepší, prohra je teď nestraší.

Sasové

Veverka, Hanka, Kahunas, Honzík, Vojta

Excalibur vytáhnem, na Anglii potáhnem!

Normané

Kubrt, Koleje, Kit, Štír, Trpaslík, Denča

Byť nevyšly Walles a Irsko, Matějovec už je blízko!

Jutové

Medúza, Karlík, Jurka, Padák, Škorpion

Jutové jsou dobří lovci, uloví i stádo ovcí!

Diplomy

Diplomy-2014-2
Diplomy-2014-3
Diplomy-2014-pozvanka
Diplomy-2014-1
Diplomy-2014-4

Přepis táborové kroniky

Den první – neděle 3.8.

První den tábora – po roce opět vlakem do Dolního Bolíkova. S dvaceti dětmi vyráží Pepís, Dave, Ivča + Edie a Funny (pejsci). Po cestě do tábora musíme vytáhnout pláštěnky- Na křižovatce před Stoječínem už ale neprší… Do tábora přicházíme před půl šestou a velmi nás překvapili vedoucí, co už jsou v táboře od stavěčky – tábor skoro celý stojí! Děti se ubytovaly a začíná znova pršet. Po nástupu a večeři se seznamujeme s chodem tábora a večer si zpíváme pro rozveselení ze špatného počasí.

 • Vedoucí dne: Moris
 • Služba: všichni
 • Hláška dne: „Nejez tu kůru! A proč ne? Kubrt ji taky jedl! Ale ty jsi mladší, ty se otrávíš…“

Den druhý – pondělí 4.8.

Najíždíme na táborový režim. Ráno chvíli neprší, tak zvládáme rozcvičku i nástup. Po snídani ale zase začíná padat voda. Zahrajeme tedy v jídelně seznamovací hry: Kolik máš útržků toaleťáku, tolik nám o sobě povíš, Řekni svoji přezdívku a vlastnosti z písmen svoji přezdívky, Pozdrav kamaráda rukou za hlavou, zadečkem,…

Protože déšť nedochází, vydáváme se na procházku po okolí tábora – kolem rybníka, ke kostelu do Matějovce, směrem na Rožnov. Starší hrají „Vlčí smečku“. Po obědě a poledním klidu zahajujeme etapovou hru – O družinky. Děti pomocí pergamenů (Pozvánky na turnaj) skládají jména kamarádů, s nimiž jsou v družince. Po etapovce následuje sběr šáší k večernímu ohni. A další etapovka, ve které družinky získávají jména. Letos jsou to: Normané, Jutové, Anglové a Sasové. Družinky budou pomáhat králi Artušovi v dobývání Anglie a vytváření rytířských rodů. Po večeři vás čeká první oheň – zahajovací. Rozdali jsme dětem první diplomy a Kari přečetla informace o jednotlivých rodech.

 • Vedoucí dne: Matouš
 • Služba: Sasové
 • Vítězný pokřik: Normané

Koubova pec, je dobrá věc

Den třetí – úterý 5.8.

Sláva, neprší. Ranní rituál v podobě rozcvičky, nástupu, snídaně a hygieny už máme naučený. Bodování pořádku začíná „nést ovoce“, někteří těsně utekli nule. Po bodování je potřeba oškrábat brambory – děti jsou šikovné a jde jim to pěkně. Za odměnu si zahrály vlajku na území Drsné planiny. A před obědem stihneme ještě vycházku. Jdeme se projít k Rožnovské studánce a odtud k Picchionimu. Pěšinkou pokračujeme k Rožnovskému vysílači a cestou nacházím spoustu praváků. Po obědě a poledním klidu Pepís rozdala dětem zpěvníčky a vysvětlila, jak to bude letos se sbíráním bobříků – řádů. Starší šli poté se Stoupou „plánovat“ strategii přepadu a mladší si s holkama zahráli hry na louce (brambory, Jelena, vybíjená, štafeta). Odpolední velkou hru vymyslel Stoupa. Jmenuje se Běhací scrable. Děti hledaly v tábořišti písmenka a z nich skládaly slova. Na závěr dne si pak děti vyrobily erby na varkoče – moc se povedly. Nástup a večeře a večerní procházka s malou Kmovkou.

 • Vedoucí dne: Příšera
 • Služba: Jutové
 • Vítězný pokřik: Anglové

Michal věci ztrácí, s trestem se mu vrací.

 • Zjištění dne: Dětem se (samy) ztrácí lžičky.

Den čtvrtý – středa 6.8.

Dnešní dopoledne je trochu úklidové. Po snídani a bodování Zdenička dětem vysvětlila, jak správně si čistit zuby. Pokračujeme soutěžními rajóny. Družinky sbírají po tábořišti to, co sem nepatří…a za jednotlivé nálezy získávají příslušný počet bodů. Počasí už se konečně trochu umoudřilo. Dále rozjíždíme disciplíny (uzly, zdravovědu, orientaci, dřevo). Děti se celkem snaží a jsou za to patřičně ohodnoceny. Ještě je potřeba dodělat dřevo, nejlepší varianta je had.

Po obědě a poledním klidu další etapovou hru – Rytířské klání. Úkolem jednotlivých družin je dostat se za pomocí celty ke zbrojnici, aniž by některý člen šlápl na zem. Po „přesunu“ následuje rytířské klání mezi jednotlivými družinkami a vedoucími (šátkovaná). Jelikož je pěkně, jdeme se vykoupat do Hlaďáku. Dále pokračuje odpoledne rytířskými souboji mezi skupinkami, cvičení poplachů, turnaji a závěrem přestřelku koulemi přes Taxis. Večer jsme si zazpívali v jídelně. Poté následovalo Rytířské pasování. Král Artuš si zval jednotlivé družinky panošů a spolu s čarodějem Merlinem je pasovali na rytíře. Každý svým podpisem stvrdil přísahu a stal se rytířem krále Artuše.

 • Vedoucí dne: Pepís
 • Služba: Anglové
 • Vítězný pokřik: Normané

Cvik zbrojnice přepadu, nemá žádnou závadu.

Možná jednu…

Den pátý – čtvrtek 7.8.

Dneska se vydáváme na výpravu do Peníkova, prohlédnou si vodní pilu ze 17. století. Vyrážíme po snídani směr Radíkov. V Radíkově u rybníka se někteří (Stoupa) vykoupali, ostatní odpočinuli a posvačili. Oběd nás ale čeká v Českém Rudolci, kam pokračujeme. U místního zámku si dáme pauzu, v samoobsluze kupujeme „zásoby“ a zmrzlinu a jde se dál…Kolem třetí docházíme do Peníkova, k vodní pile. Zde nás čeká prohlídka. Paní průvodkyně nám ukazuje, jak se dřív na pile řezalo a jak vše fungovalo. Je to zajímavé, dozvídáme se hodně nového. Po skončení prohlídky se vracíme zpět do tábora. Stoupa nás ze Stoječína vede po modré značce směrem k Bukovému vrchu. Tam jsme našli kešku a honem spěchám do tábora. Ochladilo se a zřejmě bude pršet. Déšť nás zastihl kousek před Matějovcem, naštěstí jen mrholení. Rychle docházíme do tábora. Děti mají chvíli oddechu (pozdní polední klid) a na závěr praktikanti udělali „nácvik přepadu“. Před večeří i po hrajeme drobné hry na louce a pokračujeme kolotočem v jídelně.

 • Vedoucí dne: Lada
 • Služba: Normané
 • Vítězný pokřik: Normané

Naše první služba, toť vysněná tužba.

Den šestý – pátek 8.8.

Ráno klasický program: budíček, rozcvička, nástup, snídaně, hygiena a bodování. Dopoledne je odpočinkové. Dopoledne zahajujeme disciplínami: orientaci, přírodovědu, uzly, dřevo. Po disciplínách děti začaly s výrobou družinkových vlajek – každá družinka má svoji barvu, která musí být na vlajce dominantní. Symbol si každá skupinka zvolí podle erbu, který má na varkočích. Po obědě se ve výrobách vlajek pokračuje a zároveň si děti dělají i meče, které budou využívat při slavnostním setkání u kulatého stolu. Následuje etapová hra – Sušení mokrých plášťů. Děti rozdělali na čas oheň a sušili látku 1x1m, dokud nebyla naprosto suchá. Hodnotil se čas a šmouhy od plamene. Ještě bylo potřeba nachystat dřevo na oheň – donést a nasbírat šáší a nachystat oheň. Ohnivákem byl zvolen Koleje za vzornou práci ve službě (především za jeho péči o oheň). Před i po večeři měly děti čas naplánovat si scénky k večernímu ohni. Přijel Kolman s basou, Ondra a Anička, Smrky, Peťa, Bára. U ohně se rozdávaly diplomy, povídalo se o rytířích a hlavně se zpívalo…

 • Vedoucí dne: Granko
 • Služba: Sasové
 • Vítězný pokřik: Jutové

Dneska byla vodní bitka, přežilo nás jenom zřídka.

Den sedmý – sobota 9.8.

Den osmý – neděle 10.8.

Den devátý – pondělí 11.8.

Začíná druhý týden tábora. Ráno je ještě pěkné počasí. Po snídani a bodování jdem s dětmi na louku, zahrát si softball. Dave všem vysvětlil pravidla a mohlo se začít. Hra byla zábavná a každý si vyzkoušel, jak se zachází s pálkou. Po svačině nás čekala práce. Bylo potřeba nasbírat dřevo do kuchyně na topení. Všichni se toho ujali poctivě a zodpovědně, takže do oběda jsme měli hromadu dřeva nasbíranou. Po obědě následoval polední klid, trochu zkrácený. Chystali jsme se na procházku po Graselově stezce. Poplachem na jeden den se děti nachystaly, sotva si rozebrali svačinky, začalo pršet. Chvíli jsme čekali, zda déšť nepřejde, ale pršelo víc a víc. Nakonec jsem tedy zvolili náhradní program – hry v jídelně na zahřátí. Zahráli jsme také Aktivity na družinky. Když déšť trochu ustál, dalo se jít do lesa na další hru. Zahráli jsme klasickou vlajku (v latrínlese). Zakončení dne jsme udělali po táboře – děti hledaly po táboře 34 kartiček s písmenky morseovky. Z nich poté složily větu a splnily zadaný úkol. Po večerním nástupu a večeři jsme rozdali poštu a vysvětlili dětem, co se bude dít zítra -> den naruby. Rádcové a podrádci se stanou vedoucími a vedoucí půjdou k jednotlivým družinkám do role dětí. To bude!

 • Vedoucí dne: Pepís
 • Služba: Normané
 • Vítězný pokřik: Anglové

Prší a leje, Kamzík se směje.

Den desátý – úterý 12.8.

Dnes nás čeká den naruby. Vedoucí ho vyhlásili už včera večer – „nové“ vedení nás před půl osmou probudilo, proběhla rozcvička, nástup, snídaně, hygiena a bodování pořádku. První hrou po snídani byly rajóny – družinky (sestaveny, resp. doplněny o vedoucí) sbíraly vše, co do lesa nepatří. Po rajónech následovaly hry na louce. Počasí nás trochu zlobí, ale my se nedáme. První hrou je hutututu. Všichni se náramně bavili (až na Dava, kterého v obraně kousla Deniska do břicha). Další hrou byla vybíjená – Vracečka a následovala hra Na krále.

Po herním dopolední, obědě a poledním klidu se počasí trochu uklidnilo. Pokračovali jsme kartičkami v jídelně a etapovou hrou – Sběrem surovin na lektvar síly. Družinky měly za úkol vyluštit zprávu (obrácená morseovka), výsledkem byla bedna na cestě. V ní jsme našli svitek papíru s úkolem nasbírat co nejvíce surovin.

Dále se zahrála střílečka přes Taxis a souboj v aréně. Na večerním nástupu se rozdala pošta (vyjímečně ji vedení nevyzvedlo :-)) a po večeři ještě proběhla hra mumie (balení do toaletního papíru). Pak se šlo spát. Později nás „vedení“ vzbudilo a hrála se večerní hra „Zombie a Přeživší“. Trochu strašidelná bojovka, ale všechny to moc bavilo.

 • Vedoucí dne: Hanička, Miki
 • Vedoucí tábora: Kubrt
 • Služba: Artušovci (Stoupa, Moris, Příšera + Luboš, Ivča)
 • Vítězný pokřik: Artušovci

Artušovci skvělí hoši, vedení se válí v koši!

Den jedenáctý – středa 13.8.

Vyrážíme na výpravu do Jindřichova Hradce. Po snídani se balíme na dva dny, dostáváme od Luboše svačinu a jdeme do Kaprouna. Po cestě nás opouští Kuba a Marťas. Budou hlídat tábor a zítra odjíždějí domů. V Kaprouně máme chvíli čas, dáme si oběd a počkáme, než nám přijede úzkokolejka. Cestou začíná pršet, pro rozveselení si zahrajeme na kytaru a zazpíváme. V půl třetí vystupujem v Hraci. Na nádraží je malé muzeum úzkokolejky s informacemi, tak si vše prohlédneme a vzhůru na ubytovnu. SUD (skautský universálí dům), kde máme azyl, se nachází nedaleko náměstí. Ubytujeme se a vyrážím na průzkum centra města. Prohlídneme si uličky, náměstí, kostel a 15. poledník. Děti dostanou rozchod, aby si nakoupili dobroty. Po rozchodu jsme se vrátili na ubytovnu, navečeřeli jsme se špaget, které uvařil Luboš, a začala velká očista. Ti, kteří se vykoupali, šli později se Stoupou a Bárou na procházku po večerním městě. Prošli se okolo rybníka Vajgar a když se vrátili zpět. ještě se někteří stačili vykoupat. Zbytek dětí odpočíval, hrály se kartičky a pak jsme zalehli do hajan…

 • Vedoucí dne: Bára
 • Služba: Jutové

Den dvanáctý – čtvrtek 14.8.

Ráno v Jindřichově Hradci jsme zahájili rozcvičkou. Proběhli jsme se kolem stadionu, který je za ubytovnou, a pořádně si zacvičili. Po snídani (byly párky+rohlík) jsme se sbalili a vyrazili jsme do města na zámek. Šli jsme na prohlídku věnovanou starému gotickému hradu. Po prohlídce si děti prohlédly zbytek areálu a v suvenýrech nakoupily něco na památku z Hradce. Poté jsme se přesunuli zpět do klubovny na oběd a vysvětlili jsme dětem následující hru – Měnil až vyměnil. Děti dostali do družinky sicherhajzku a jejich úkolem bylo za hodinu přinést co nejzajímavější věc, kterou vymění. Někteří se činili – přinesli tak lak na nehty, pilník, sladkosti,…

Další hrou byla etapovka – Pašování do hradu. Přes tři části města děti pašovaly „suroviny“. Poté už nás čekala cesta zpět do tábora. V úzkokolejce jsme si pět zahráli a zazpívali. Z Kaprouna jsme se vydali ve dvou skupinkách – část šla s Morisem a Příšerou cestou na Rožnov (asi 10km) a zbytek klasickou cestou do tábora V táboře jsme se po osmé potkali téměř zároveň. Po nástupu jsme se těšili na večeři – byla opravdu výtečná. Sandra a Koub uvařili uzenou polévku s kroupama a maso s kaší. Večer Stoupa chvíli s dětmi zhodnotili akci „den naruby“ a všichni jsme „zapadli“ do postelí.

 • Vedoucí dne: Moris
 • Služba: Anglové
 • Vítězný pokřik: Normané

Večer byla teplá sprcha, čistota z nás zase prchá.

Den třináctý – pátek 15.8.

Den čtrnáctý – sobota 16.8.

Den patnáctý – neděle 17.8.

Den šestnáctý – pondělí 18.8.

Den sedmnáctý – úterý 19.8.

Den osmnáctý – středa 20.8.

Den devatenáctý – čtvrtek 21.8.

Den dvacátý – pátek 22.8.

Den dvacátý první – sobota 23.8.