10 let Kamzíka

Desáté výročí oddílu v současné podobě jsme oslavili způsobem nám nejbližším – výletem, na který jsme se vydali společně s rodiči. Historie našeho oddílu sahá až do dvacátého století, ale o tom tento zápis v kronice není, pro zvědavce máme stránku o historii oddílu.

Výlet začal na náměstí Karla IV. v sobotu odpoledne. Na srazu se sešlo přibližně 12 dětí, 15 rodičů a 6 vedoucích, ale během dne se počet výletníků měnil. Z náměstí jsme se vydali směrem k líšeňskému hřbitovu. Kousek dál jsme v lese začali s prvními hrami, ve kterých šlo především o seznámení mezi rodiči, vedoucími i dětmi. Následoval přesun směrem k Mariánskému údolí, ve kterém se pokračovalo s dalšími hrami. Mezitím se připojili další vedoucí.

Po aktivnějším začátku jsme se vydali na Muchovu boudu, kde jsme si dali pauzu na občerstvení. Na místě jsme si ještě zahráli několik her, ve kterých rodiče naplno soutěžili se svými dětmi, především ve hře Na třetího. Po odpočinkové hře jsme již zamířili k místu večerního posezení. Cestou jsme ještě hráli Klíště s kolíčkem.

Na „Břízky“ jsme dorazili v podvečer podle plánu. Postupně začali docházet i starší členové a další rodiče, což nás potěšilo. Na večeři jsme měli přichystané špekáčky, které jsme opékali v místním ohništi. Ohlédnutí za posledními roky zahájil Matouš krátkým shrnutím historie oddílu, pověděl nám o původu jména a bývalých vedoucích. Následovalo promítání fotek z posledních deseti let, které komentoval Stoupa. Po setmění následovala volná zábava, kterou Karas obohatil o další fotografie z uplynulých let. Večer jsme dojídali špekáčky, povídali, děti si šly zahrát akčnější hry a také jsme chvíli hráli na hudební nástroje.

Celý den byl slunečný a počasí nám přálo. Déšť se nám vyhnul, i když se na obzoru večer blýskalo a v okolí pršelo. Celkově jsme nakonec ušli 6,5 kilometru.

Děkujeme všem rodičům a dětem, že se k nám připojili na oslavu desetiletého výročí.

 

Stoupa

Dlouholetý vedoucí, který je rád, že přicházejí noví a noví. A taky mám rád pokladovky, rozcvičky, tábory a tak nějak celkově věci okolo oddílu.

Výletu se zúčastnili: