Dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň pro rok 2021

V roce 2020 jsme získali k užívání prostory bývalé kinokavárny Jasmín v Centru volnočasových aktivit Kotlanka. Zřídili jsme zde klubovnu našeho tábornického klubu, kterou pravidelně využíváme pro setkávání na schůzkách, poradách a dalších našich akcích (v roce 2021 to byly např. „Den otevřených dveří v nové klubovně“ v rámci Rodinného festivalu RC Jasmínka, „Potravinová sbírka s Kamzíky“, „Potáborové setkání se členy a jejich rodiči“, spojené s promítáním fotek z LT Matějovec 2021, nebo „Mikulášská tvořivá schůzka“.

V letošním roce (2021) jsme pro naši činnost požádali o dotace z rozpočtu městské části Brno-Líš, abychom uhradili pronájem prostorů klubovny a dokoupili potřebné vybavení.

Městská část Brno-Líšeň na základě naší žádosti poskytla dotaci ve výši 25 000,- Kč na krytí nákladů spojených s pronájem klubovny (20 000,- Kč) a nákupem vybavení klubovny (5 000,- Kč).

Děkujeme městské části Brno-Líšeň za tuto finanční podporu. Jsme velmi rádi, že díky této pomoci budeme moci zajistit a dále vybavit prostory klubovny, a pokračovat tak v naší pravidelné činnosti pro děti z Líšně – naše členy, jejich rodiče a všechny vedoucí Tábornického klubu Kamzíci Brno.

MČ Brno Líšeň