Ukliďme Líšeň společně – akce pro děti a rodiče

Letos jsme se opět s naším klubem zapojili do akce „Ukliďme Česko“, a to coby spolupořadatelé na iniciativu Michala Chaloupky z líšeňských Orlů. Pozvali jsme i rodiče našich členů a využili možnosti se potkat a popovídat. Sešlo se 8 kamzíků, jak dětí a jejich rodičů, tak i vedoucích. Naším úkolem bylo uklidit prostor okolo ulice Pod Hády.

Sesbírali jsme několik plných pytlů odpadu, pár pneumatik, pozůstatek nákupního košíku či zdravotnické křeslo, které nakonec kamzíky i na pár minut zabavilo.

Za fotky děkujeme Petře Švehlové, která celou akci fotila.

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1
Kahunas

Výletu se zúčastnili: