Dětský den v Líšni – Den proti nudě 2023

V letošním roce se na náš klub opět obrátila městská část Brno-Líšeň spolu s Kulturním centrem Líšeň, p. o. s žádostí o spolupráci na připravovaném dětském dni – Dni proti nudě. Jelikož v loňském roce měla akce velký úspěch, rozhodli jsme se opět zapojit a propagovat náš tábornický klub, působící v Líšni, ale také celou Českou tábornickou unii.

Koncept dětského dne byl zvolen podobně, jako minulý rok, akce se konala celý den na různých místech Líšně tak, aby účastníci mohli navštívit všechna místa s programem. Letos bylo zacíleno na sport a sportovní aktivity, mimo líšeňské organizace pracující s dětmi se prezentovaly a program připravily také sportovní kluby.

První část programu odstartoval se svými aktivitami náš tábornický klub Kamzíci Brno (v zahradě budovy Orlovny v Líšni) a Rodinné centrum Pastelka (v parku na ul. Trnkova). Program tábornického klubu Kamzíci byl zaměřen na tábornické dovednosti pro děti školního věku, ale přicházely i děti mladší, které se rovněž zabavily. Celkem náš program nabídl šest stanovišť – děti mohly vyzkoušet své dovednosti v tábornických disciplínách (zatloukání hřebíků, řezání dřeva), rozpoznání tábornické výbavy, šifrovací hru a luštění, lanové aktivity a hlavolamy. Menší děti ocenily tábornické omalovánky a spolu s rodiči možnost výroby odznáčků jako památky na náš tábornický dětský den. Dalším lákadlem bylo opékání špekáčků na ohni, které většina návštěvníků využila, jelikož program přesahoval obědovou dobu. Mimo to byla v rámci programu představena Česká tábornická unie coby zastřešující organizace našeho klubu, k nahlédnutí byla kronika, vydaná k 30. výročí ČTU, návštěvníci si mohli prohlédnout fotky a přečíst informace o naší činnosti (pravidelných schůzkách, výpravách a výletech a letním stanovém táboře). Děti obdržely kartičku a za splnění alespoň čtyř tábornických úkolů si pak na infostánku vyzvedly sladkost a drobnou odměnu. Úspěšná byla i tzv. síť vzkazů, kde jsme se dočetli zpětnou vazbu a chválu na připravený program, děti a návštěvníci si nejvíce užili netradiční stanoviště s tábornickými aktivitami – líbilo se jim zatloukání hřebíků, řezání dřeva i lanové aktivity.

Počasí nám po celou dobu přálo (bylo teplo a lehce větrno, nicméně prostředí zahrady Orlovny, kde se program odehrával, nabízelo dostatek stínu a zákoutí, veškeré aktivity se tak daly příjemně zvládnout), a i podle počtu návštěvníků (za čtyři hodiny navštívilo naši část odhadem kolem 200 osob) soudíme, že byl program s tábornickými aktivitami vítaným zpestřením dětského dne.

Dětský den se uskutečnil v sobotu 3. června 2023. Dopolední program probíhal od 10 do 13 hod., druhá část do pozdního odpoledne v líšeňské Rokli a Salesiánském středisku. Poděkování patří všem zúčastněným organizacím a účinkujícím. Akce se konala za finanční podpory městské části Brno-Líšeň a pod záštitou starosty Břetislava Štefana. Děkujeme také České tábornické unii jižní Morava za pomoc s propagací a podporu.