Výlet do Technického muzea

Na srazu se nás sešel né příliš hojný počet 4 kusů kamzičí zvěře, z toho byli 2 vedoucí a 2 děti, to nás ovšem nezastavilo a vydali jsme se směrem k muzeu. Cesta nebyla strastiplná, ani dlouhá a zanedlouho jsme stáli před vchodem do Muzea. Po zakoupení lístků a odložení batožiny a šatstva jsem zamířili do první expozice, podívat se na 3D fotografie z Blízké východu. Nechyběly fotky Jeruzaléma, Damašku a města Petry. Od obrázků jsem se přesunuli do první expozice zaměřené na auto motorismus. Viděli jsme stará auta vyráběná v bývalém Východním bloku, motocykly a kostitřas (vysoké kolo).
Další kroky nás zavedli do expozici ve sklepení, kde se nacházela optika, mikroskopy a staré počítače a arkádové automaty, kde jsme si zahráli staré hry. Další na řadě byla expozice v 2. patře věnovaná starým řemeslům a telekomunikaci a akustice. Od starých obchůdků jsme se dostali ke starým telefonům, kde jsme zkoušeli volání pevnou linkou a vytáčení starými telefony, shlédli jsme krátké video o Adamovské huti a prošli výstavu nožířství.
V posledním patře na nás čekala výstava Není Tesla jako TESLA, kde se nacházely výrobky od známé české firmy TESLA – od drobným elektronických součástek až po staré televizory a rádia. Nejvíce času jsme strávili v herním koutku, kde si děti zkoušeli různé fyzikální pokusy a postavit něco z Merkuru.
Až jsme byli vyhráni, vyrazili jsme pro batožinu a na oběd. Před odchodem jsme ještě hodili očkem po letadlech nacházejících se na zahradě muzea a vyrazili na cestu zpět do Líšně.

Koub

Výletu se zúčastnili: