Dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

V roce 2020 jsme získali k užívání prostory bývalé kinokavárny Jasmín v Centru volnočasových aktivit Kotlanka.

Zřídili jsme zde klubovnu našeho tábornického klubu, kterou pravidelně využíváme pro setkávání na schůzkách, poradách a dalších našich akcích (Den otevřených dveří v nové klubovně v rámci Rodinného festivalu RC Jasmínka, Potravinová sbírka s Kamzíky, Potáborové setkání se členy a jejich rodiči, spojené s promítáním fotek, polo-pravidelné Kartičkohraní a Békání nebo Mikulášská tvořivá schůzka).

Pro naši činnost jsme požádali o dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň, abychom uhradili pronájem prostorů klubovny a další nezbytné náklady (především vytápění klubovny; v minulosti jsme z dotací dokoupili také potřebné vybavení klubovny a materiál k našim aktivitám).

Městská část Brno-Líšeň na základě naší žádosti poskytla v roce 2023 dotaci ve výši 45 000 Kč:

  • na krytí nákladů spojených s pronájmem klubovny (20 000 Kč),
  • vytápění klubovny (25 000 Kč).

Děkujeme městské části Brno-Líšeň za tuto finanční podporu. Jsme velmi rádi, že díky této pomoci budeme moci nadále využívat prostory klubovny a pokračovat tak v naší pravidelné činnosti pro děti z Líšně, tj. naše členy, jejich rodiče a všechny vedoucí Tábornického klubu Kamzíci Brno.