Šifry

Pro každého táborníka je životně důležité ovládat alespoň základní šifrování.

Na této stránce si detailně rozebereme, jak každá šifra funguje, k čemu je dobrá a jak vypadá klíč k její luštění.

S šifrováním a luštěním vám může pomoci stránka do deníčku, kterou jsme pro vás připravili. Stačí si ji stáhnout, vytisknout, slepit, vyděrovat a vsadit do deníčku.

Ob jedno

Toto je první šifra, se kterou se seznámíme.

Patří mezi písmenkové šifry a její kouzlo spočívá v proložení napsané zprávy falešnými „matoucími“ písmeny.

Pozor, někdy i matoucí písmena mohou dávat dohromady zprávu, která má za úkol vás zmást.

Variant „ob jedno“ je hned několik.

Ob jedno takové, jak vidíte na animaci, tedy s prvním správným písmenem.

Ob jedno od druhého písmene. Princip je stejný, jen začínáte až u druhého písmenka.

Ob jedno pozpátku od posledního či předposledního jsou obrácené varianty.

objedno.gif

Dohromady

Šifra na první dojem jednoduchá, avšak vám může hlavy potrápit tím, že v ní budete hledat něco složitějšího.

Opět má více variant a to dohromady, jako je na animaci nebo dohromady pozpátku.

dohromady.gif

Pozpátku

Výjimečně si zvlášť ukážeme i druhou variantu předešlé šifry, abyste viděli, že i taková banalita vám může pěkně zatopit.

pozpatku.gif

Rozházené mezery

Zpráva je klasicky napsaná, ale mezery mezi slovy jsou jinde než by měly být.

Také jich může být více, než je zdrávo.

rozhazenemezery.gif

Číslovačka

V anglické abecedě, tedy v abecedě bez písmene CH, je 26 písmen.

Každé má své pořadové číslo a to zapíšeme na papír.

Výsledkem je řádek čísel (viz animace).

Standardně se čísla oddělují mezerami, ale chcete-li nepříteli trochu okořenit život, můžete jej zmást matematickými znaménky ( + – × : ), aby to vypadalo, jako dlouhatánský příklad či rovnice.

cislovacka.gif

Had

A máme tu první tvarovou šifru, o které si povíme.

Had a následující šifra „pila“ jsou si hodně podobné, a proto se velmi často pletou.

Oproti ostatním šifrám tyto dvě snadno poznáte, protože mají písmena psaná přesně pěkně pod sebou a většinou ve dvou řádcích.

Hada čteme po sloupečcích ze shora dolů, avšak oproti „pile“, další sloupeček čteme odspodu nahoru. Další ze shora dolů atd (viz animace).

Had může mít varianty celkem 4 a to podle pozice prvního písmena a směru. Tedy vlevo nahoře, vlevo dole, vpravo nahoře a vpravo dole.

had.gif

Pila

Pila je velice podobná „hadovi“ a tak o ní jen v krátkosti.

Oproti hadovi, se čte po zubech, tedy ze shora dolů a pak v dalším sloupečku opět ze shora dolů.

Její varianty jsou shodné jako je tomu s „hadem“ tedy podle pozice prvního písmena a směru četby zprávy.

pila.gif

Šnek

Další, velice dobře známá tvarová šifra se jmenuje podle zvířátka, pro které je tento „styl“ charakteristický.

Písmena jsou zapsána ve čtvercové tabulce, nejčastěji o liché straně, tedy o straně s 5, 7, 9, atd. písmeny.

Varianty má „šnek“ dvě a to podle směru, tedy dovnitř a ven.

Nejdůležitější je najít si střed a pak už jen zkoušet směr, kterým pokračovat v četbě zprávy. Při četbě dovnitř je naopak důležité najít správné písmeno v jednom z rohů čtverce.

snek.gif

Velký polský kříž

K vyluštění velkého polského kříže je zapotřebí znalost klíče. Podle něj ze znaků ve zprávě najdete písmena, která dávají zprávu.

Každý znak se skládá z obrysu políčka, ve kterém požadované písmenko leží a z tečky, která určuje pozici písmena v políčku.

Tečku lze zaměnit za číslovku, která nám řekne, jestli je to písmenko v políčku 1., 2. nebo 3.

Zajímavost – v angličtině se šifra jmenuje Pig pens (prasečí chlívky).

polskriz.gif

Morseova abeceda

Patří mezi nejznámější kódování.

Jednotlivá písmena se skládají z kombinací teček a čárek.

K jejímu rozluštění, musíte mít opět klíč v podobě vypsané abecedy či tzv. „dešifrovacího pavouka“.

Každé písmeno oddělujeme jednou svislou čarou, slova oddělujeme dvěma čarami a věty čarami třemi.

Variant morseovky je nezpočet. Ve zprávě se může jednat o obrácenou morseovku, tedy zprávu, kdy jsou tečky prohozeny za čárky a obráceně. Též se může jednat o obrázkovou morseovku, kdy jsou tečky nahrazeny malými obrázky (malé stromky, krátké zuby na pile, čtvrťové noty, malé domky,…) a čárky velkými obrázky (velké stromy, dlouhé zuby na pile, celé noty, velké paneláky,…).

morseovka.gif