Na Květnici za polodrahokamy

Lovci pokladůChladné sobotní listopadové ráno. Před budovou vlakového nádraží v Brně, Židenicích se nás všehovšudy sešlo i se mnou osm. Ve třičtvrtě na devět jsme se rozloučili s rodiči a odebrali se na vlak do Tišnova.

Více

Velká Bíteš s Bobrosvišti

Čtvrtek

Naše cesta začala na autobusovém nádraží Zvonařka, odkud jsme vyjeli autobusem směr Velká Bíteš. Tam jsme přijeli asi v půl jedenácté a tak jsme se šli občerstvit do zdejší pekárny a pokračovali až do parku před sokolovnou – naší ubytovnou. Zahráli jsme nějaké hry a přišla Hanka – vedoucí od Bobrosvišťů a ubytovala nás v jejich klubovně.

Více

Výlet do Kunčiny Vsi

Z Brna jsme vyjeli do Lysic za deštivého počasí. Mysleli jsme, že se umoudří, ale ani v Lysicích nebylo o nic lépe. Vydali jsme se tedy pěšky přes vesničku Štěchov a po červené značce pokračovali až do Kunčiny Vsi, kde nás čekal správce místního obecního úřadu a ubytoval nás.

Více

Kde oblaka bílá plují…

Kari nám napsala zápis do kroniky:

S dětma a vedoucíma jsme si dali sraz u vchodu do kapucínské hrobky. A když jsme byli všichni, prošli jsme malou temnou uličkou na malé přednáměstí. Uprostřed náměstíčka se tyčila malá kašna jejíž špička byla pozlacená. V hrobce bylo několik vysušených „slavných“ lidí. A když jsme si prohlídli naše seschlé předky, vyrazili jsme s Bobrosvištěma do Muzea na exkurzi.

Více

Výlet na Hády

Účastníci akceVýlet se započal v 9 hodin na náměstí Karla IV. Vyrazili jsme směrem k Hádeckému vrchu, Růženinu lomu, kde jsou jezírka. Je to tam velmi pěkné. Modrozelená čistá voda jak u moře, klid. Zahráli jsme si několik zajímavých her, prozkoumali terén, pojedli, poseděli a vyrazili dál.

Více